Windows 3.x

Hệ điều hành

Windows 3.0, một môi trường đồ họa, là bản phát hành chính thứ ba của Microsoft Windows, và được phát hành vào ngày 22 tháng 5 năm 1990. Nó trở thành phiên bản thành công rộng rãi đầu tiên của Windows và là đối thủ của Apple Macintosh và Commodore Amiga trên cuộc chiến về giao diện người dùng đồ họa (GUI). Khi các máy tính thời đó bắt đầu có một trào lưu là đa nhiệm,các máy tính của Microsoft thời đó, chạy MS-DOS để chạy trên các máy tín. Do đó vào năm 1985 Microsoft đã cho ra đời hệ điều hành đầu tiên của mình là Windows 1.0 và vào 1987 thì cho ra đời phiên bản thứ hai là Windows 2.0 nhưng cả hai bản lại không phổ biến vì đến cả hai chỉ chạy trên nền MS-DOS đến năm 1990 khi Windows 3.0 thì nó khá phổ biến vì có thể chạy đa nhiệm thay chỉ là một của sổ không có biểu tượng như hai phiên bản trước đó.

Windows 3.0 bắt đầu từ năm 1989 khi David Weise và Murray Sargent quyết định phát triển độc lập một chế độ bảo vệ của Windows như là một thử nghiệm. Họ cùng viết một thiết kế nguyên mẫu thô và trình bày cho giám đốc điều hành công ty, vị giám đốc đã rất ấn tượng và đã để phê duyệt nó như là một dự án chính thức.

Windows 3.0 bắt đầu từ năm 1989 khi David Weise và Murray Sargent quyết định phát triển độc lập một chế độ bảo vệ của Windows như là một thử nghiệm. Họ cùng viết một thiết kế nguyên mẫu thô và trình bày cho giám đốc điều hành công ty, vị giám đốc đã rất ấn tượng và đã để phê duyệt nó như là một dự án chính thức. Windows 3.0 được kế thừa bởi Windows 3.1

Windows 3.1x là một giao diện đồ họa, là một hệ điều hành của Microsoft. Đã có nhiều phiên bản trong hệ điều hành Microsoft Windows, được cung cấp cho người sử dụng từ năm 1992 đến năm 1994, thành công nhất là Windows 1.0. Windows có thể chạy đồng thời ở chuẩn Standard hoặc bộ nhớ kiểu 386.

Windows 3.1 (tên mã chính thức là Janus, trong số hai bản thử nghiệm đã được ấn hành), được cung cấp từ ngày 18 tháng 3 năm 1992, bao gồm một hệ thống font TrueType. Windows 3.1 được thiết kế với phiên bản 3.1 có File Manager và Program Manager. Nhưng không giống các phiên bản về trước, Windows 3.1 và sau này đều hỗ trợ truy cập kiểu 32-bit, nhưng không chạy ở chế độ 32-bit thực, và kèm theo trò chơi Minesweeper thay cho Reversi.
Nguồn: Wikipedia

Windows 3.0

Dưới đây là liên kết để tải Windows 3x về máy:

Microsoft Windows 3.0Tải ngay
Microsoft Windows 3.1Tải ngay
Microsoft Windows 3.11Tải ngay
Microsoft Windows For Workgroups 3.1Tải ngay
Microsoft Windows for Workgroups 3.11Tải ngay