Windows 2.x

Hệ điều hành

Windows 2 là một bản phát hành chính của Microsoft Windows , một họ hệ điều hành đồ họa dành cho máy tính cá nhân do Microsoft phát triển . Nó được phát hành vào ngày 9 tháng 12 năm 1987, là phiên bản kế thừa của Windows 1.0 .

Sản phẩm bao gồm hai biến thể khác nhau, một phiên bản cơ sở cho chế độ thực 8086 và Windows/386, một phiên bản nâng cao cho chế độ được bảo vệ i386 . Windows 2.0 khác với người tiền nhiệm của nó bằng cách cho phép người dùng chồng lên nhau và thay đổi kích thước các cửa sổ ứng dụng, trong khi môi trường điều hành cũng giới thiệu các biểu tượng trên màn hình nền , phím tắt và hỗ trợ đồ họa VGA 16 màu . Nó cũng giới thiệu Microsoft Word và Excel , đồng thời tích hợp Control Panel .

Được coi là một cải tiến của người tiền nhiệm, Microsoft Windows đã đạt được doanh số bán hàng và mức độ phổ biến cao hơn sau khi phát hành môi trường điều hành, mặc dù nó cũng được coi là hiện thân vẫn đang trong quá trình hoàn thiện . Do sự ra đời của các cửa sổ chồng lên nhau, Apple Inc. đã đệ đơn kiện Microsoft vào tháng 3 năm 1988 sau khi cáo buộc họ vi phạm bản quyền mà Apple nắm giữ, mặc dù cuối cùng thẩm phán đã ra phán quyết có lợi cho Microsoft.

Nó được phát hành với hai biến thể khác nhau với khả năng tương thích CPU khác nhau , còn được gọi là Windows/286 và Windows/386 , vì vậy các phiên bản này được coi là tương tự với phiên bản tiền nhiệm của nó. Để so sánh, biến thể Windows/386 được coi là tốt hơn biến thể 286, vì nó hỗ trợ mô phỏng EMS và được thiết kế để sử dụng cả bộ nhớ thông thường và bộ nhớ mở rộng. Những thay đổi đối với giao diện người dùng không xảy ra trong phiên bản này, thay vào đó, hiệu suất của nó đã được tăng lên và quản lý bộ nhớ nâng cao đã được thêm vào. Phiên bản này cũng được ghi nhận là phiên bản đầu tiên yêu cầu ổ đĩa cứng . Một phiên bản cập nhật nhỏ, Windows 2.11, được phát hành vào tháng 3 năm 1989.

Các cải tiến đã được giới thiệu được coi là đã cải thiện môi trường hoạt động , trong khi biến thể Windows/386 được ghi nhận là có mức độ chức năng tốt. Nó được coi là một trong những hệ thống dựa trên 80386 phổ biến nhất.

Windows 2.1 là bản phát hành chính của Microsoft Windows . Nó được phát hành vào ngày 27 tháng 5 năm 1988, là phiên bản kế thừa của Windows 2.0 .
Windows 2 đã được tiếp nối bởi Windows 2.1 vào tháng 5 năm 1988, và Windows 2.1 đã được tiếp nối bới Windows 3.0 trong khi Microsoft kết thúc hỗ trợ cho cả hai hệ điều hành vào ngày 31 tháng 12 năm 2001.
Nguồn: Wikipedia

Windows 2x

Dưới đây là liên kết để tải Windows 1.0 về máy:

Microsoft Windows 2.01Tải ngay
Microsoft Windows 2.03Tải ngay
Microsoft Windows 2.10 (286)Tải ngay
Microsoft Windows 2.10 (386)Tải ngay
Microsoft Windows 2.11 (286)Tải ngay
Microsoft Windows 2.11 (386)Tải ngay