Windows 1.0

Hệ điều hành

Windows 1.0 là một hệ điều hành máy tính cá nhân đồ họa được phát triển bởi Microsoft. Phiên bản đầu tiên phát hành vào ngày 20 tháng 11 năm 1985 là phiên bản đầu tiên của dòng Microsoft Windows, Windows 1.0 hỗ trợ đồ họa, 16-bit đa tác vụ khởi động từ nền MS-DOS, cung cấp một môi trường mà có thể chạy các chương trình đồ họa thiết kế cho Windows, cùng với phần mềm MS-DOS hiện có. Quá trình phát triển phần mềm bắt đầu bởi người sáng lập công ty, Bill Gates sau khi nhìn thấy bản demo của một bộ phần mềm tương tự gọi là Visi On tại COMDEX.

Mặc dù được chú ý và tiếp nhận tích cực, cũng như có sự hỗ trợ của một số nhà sản xuất phần cứng và phần mềm, Windows 1.0 có ít lời khen từ các nhà phê bình, những người tin rằng nó không đáp ứng được mong đợi của họ. Đặc biệt, họ cảm thấy rằng Windows 1.0 đã quá chú trọng vào chuột tại thời điểm khi khái niệm này vẫn chưa phổ biến rộng rãi, không cung cấp đủ công cụ cho người dùng mới, và có nhiều vấn đề, đặc biệt là hiệu suất trên hệ thống cấu hình thấp hơn, hoặc khi đa nhiệm. Tương lai của Windows bị đánh giá thấp bởi các nhà phê bình tại thời điểm đó. Dù có nhiều khiếm khuyết, Windows 1.0 là một cột mốc quan trọng đối với Microsoft và các sản phẩm trong tương lai. Windows 1.0 chính thức được tuyên bố đã lỗi thời và không được hỗ trợ bởi Microsoft vào ngày 31 tháng 12 năm 2001.
Nguồn: Wikipedia

Windows 1.0

Dưới đây là liên kết để tải Windows 1.0 về máy:

Windows 1.01Tải ngay
Windows 1.02Tải ngay
Windows 1.03Tải ngay
Windows 1.04Tải ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *