Resource Hacker

Phần mềm

Resource Hacker là trình chỉnh sửa tài nguyên dành cho các ứng dụng Windows 32 và 64 bit. Nó vừa là trình biên dịch tài nguyên (cho các tệp *.rc) vừa là trình dịch ngược – cho phép xem và chỉnh sửa tài nguyên trong các tệp thực thi (bao gồm *.exe, *.dll, *.scr, v.v.) và các thư viện tài nguyên đã biên dịch (*.res, * .mui). Tuy chủ yếu Resource Hacker là một ứng dụng GUI, nhưng nó cũng cung cấp nhiều tùy chọn để biên dịch và dịch ngược tài nguyên thông qua dòng lệnh.

Giao diện Resource Hacker 5.1.8
Các tính năng bổ sung của trình biên dịch của Resource Hacker bao gồm: Lệnh #INCLUDE (nhằm truy cập các câu lệnh định nghĩa trong các tệp tiêu đề, v.v.) có thể được lồng vào nhiều cấp độ, cũng như các chỉ thị #IF và #IFDEF. 
Các lệnh #DEFINE, #UNDEF, #IF, #ELIF, #ELSE, #IFDEF, #IFNDEF, #INCLUDE và #PRAGMA đều được hỗ trợ. 
Các chuỗi, giữa các dấu ngoặc kép (“) có thể chứa các ký tự ‘thoát’ dấu gạch chéo ngược kiểu ‘C’ điển hình — \t , \n , \\ , \” , \x, \u và \377 (bát phân). 
Một dấu ngoặc kép trong một chuỗi phải được ‘thoát’ bằng cách sử dụng dấu gạch chéo ngược trước hoặc bằng một dấu ngoặc kép khác. 
Nhận xét tập lệnh được bắt đầu bằng dấu gạch chéo kép (//) hoặc dấu chấm phẩy (;). 
Tên tệp có đường dẫn tương đối được cho phép. 
Tên tệp có chứa khoảng trắng phải được đặt trong các ký tự trích dẫn kép.

Phần mềm gồm hai phiên bản portable và installer, có thể được tải tại đây:

reshacker_setup.exeTải xuống
resource_hacker.zipTải xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *