Windows 3.x

Windows 3.0, một môi trường đồ họa, là bản phát hành chính thứ ba của Microsoft Windows, và được phát hành vào ngày 22 tháng 5 năm 1990. Nó trở thành phiên bản thành công rộng rãi đầu tiên của Windows và là đối thủ của Apple Macintosh và Commodore Amiga trên cuộc chiến về […]

Xem thêm...

Windows 2.x

Windows 2 là một bản phát hành chính của Microsoft Windows , một họ hệ điều hành đồ họa dành cho máy tính cá nhân do Microsoft phát triển . Nó được phát hành vào ngày 9 tháng 12 năm 1987, là phiên bản kế thừa của Windows 1.0 . Sản phẩm bao gồm hai […]

Xem thêm...

Windows 1.0

Windows 1.0 là một hệ điều hành máy tính cá nhân đồ họa được phát triển bởi Microsoft. Phiên bản đầu tiên phát hành vào ngày 20 tháng 11 năm 1985 là phiên bản đầu tiên của dòng Microsoft Windows, Windows 1.0 hỗ trợ đồ họa, 16-bit đa tác vụ khởi động từ nền MS-DOS, cung cấp một môi trường mà có thể […]

Xem thêm...