Thứ Ba, Tháng Mười 03, 2023

Phần mềm

Resource Hacker

Resource Hacker là trình chỉnh sửa tài nguyên dành cho các ứng dụng Windows 32 và 64 bit. Nó vừa là trình biên dịch tài nguyên (cho các tệp *.rc) vừa là trình dịch ngược – cho phép xem và chỉnh sửa tài nguyên trong các tệp thực thi (bao gồm *.exe, *.dll, *.scr, v.v.) […]

Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2010 là bộ ứng dụng văn phòng được phát triển bởi Microsoft và phát hành vào năm 2010. Đây là phiên bản thứ 14 của bộ Office và là phiên bản đầu tiên được phát hành cho hệ điều hành Windows 7. Office 2010 bao gồm một số ứng dụng như Word, Excel, […]

Hệ điều hành

Windows 8.1

Windows 8.1 là phiên bản thứ 8.1 của hệ điều hành Windows của Microsoft. Là bản phát hành thứ hai của Windows 8, Windows 8.1 được phát hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2013 như một bản cập nhật miễn phí cho người dùng Windows 8. Windows 8.1 đã nhận được những đánh giá […]

Windows 3.x

Windows 3.0, một môi trường đồ họa, là bản phát hành chính thứ ba của Microsoft Windows, và được phát hành vào ngày 22 tháng 5 năm 1990. Nó trở thành phiên bản thành công rộng rãi đầu tiên của Windows và là đối thủ của Apple Macintosh và Commodore Amiga trên cuộc chiến về […]